Komornik z Kołobrzegu protestuje przeciwko eksmisji rodziny...

Komornik z Kołobrzegu protestuje przeciwko eksmisji rodziny na bruk

ima

Głos Koszaliński

Aktualizacja:

Głos Koszaliński

Komornik z Kołobrzegu protestuje przeciwko eksmisji rodziny na bruk

Rodzina państwa Zadrożnych(od lewej): Andrzej, Magdalena, pani Marzena i Maria. Na zdjęciu brakuje ojce siedmioosobowej rodziny Wiesława Zadrożnego, oraz pozostałych dzieci, które się usamodzielniły: Daniela, Anny, Rafała i Artura. Nie mają juz tytułu do niegdyś pracowniczego mieszkania. Nie zalegali z opłatami. Czwórka ze zdjęcia juz 2 kwietnia mogłaby trafić "na bruk".

Komornik Krzysztof Przybyłowicz z Kołobrzegu apeluje o pilną interwencję w dwóch ważnych i drażliwych społecznie sprawach, które obecnie prowadzi.
Komornik z Kołobrzegu protestuje przeciwko eksmisji rodziny na bruk

Rodzina państwa Zadrożnych(od lewej): Andrzej, Magdalena, pani Marzena i Maria. Na zdjęciu brakuje ojce siedmioosobowej rodziny Wiesława Zadrożnego, oraz pozostałych dzieci, które się usamodzielniły: Daniela, Anny, Rafała i Artura. Nie mają juz tytułu do niegdyś pracowniczego mieszkania. Nie zalegali z opłatami. Czwórka ze zdjęcia juz 2 kwietnia mogłaby trafić "na bruk".

Oto informacja przesłana nam przez Roberta Damskiego, rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej:


"Pierwsza z nich dotyczy dziewięciolatka oraz jego matki, zagrożonych eksmisją do noclegowni lub schroniska, druga zaś rodziny, w której jedno z dzieci jest małoletnie (15 lat) drugie zaś (23 lata) nieuleczalnie chore i wymagające stałej opieki, których Komornik będzie zmuszony eksmitować jako że, z dniem 31 marca zakończył się, tak zwany, "okres ochronny".
Zgodnie z tytułem wykonawczym, rodzinom nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego.

Według korespondencji prowadzonej przez komornika Sąd opiekuńczy nie znalazł podstaw do podjęcia działań w tej sprawie, Miasto Kołobrzeg nie widzi podstaw do przyznania lokalu socjalnego, zaś rodziny wskazały, że nie mają się dokąd wyprowadzić.

Komornik zwracał się z prośbą o zainteresowanie do Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezesa Sądu Rejonowego w Kołobrzegu, władz miasta oraz dwóch Posłów na Sejm RP. Pisma skierowane do tych instytucji nie przyniosły jeszcze konkretnych efektów, a czas nagli.

Krajowa Rada Komornicza, wyrażając pełne poparcie dla wniosku o podjęcie działań w interesie obywateli oraz o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, jaki wpłynął ze strony Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu, pana Krzysztofa Przybyłowicza, zwróciła się wczoraj do Ministra Sprawiedliwości, pana Jarosława Gowina, z prośbą o pilne podjęcie działań w sprawie zmian dotyczących eksmisji "na bruk".

Krajowa Rada Komornicza pragnie zwrócić uwagę, iż z prawnego punktu widzenia, komornik nie może odmówić wykonania orzeczenia (art. 8 ustęp 4 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji) jednak nie widzi możliwości wykonania eksmisji małoletnich oraz nieuleczalnie chorych dzieci i tym samym ich rodziców, do noclegowni. Przepisy, na podstawie których, powinien dokonać tych czynności, są w jego ocenie sprzeczne zarówno z zasadami sprawiedliwości społecznej oraz prawami człowieka, ochroną rodziny przez
państwo, jak i przede wszystkim z konstytucyjną zasadą poszanowania i ochrony godności człowieka.

Samorząd Komorniczy podkreśla przy tym, iż skutkiem dokonania eksmisji będzie także rozdzielenie dzieci z rodzicami, gdyż trafią one do placówki opiekuńczo - wychowawczej, zaś rodzice do noclegowni lub schroniska. Taka sytuacja nie tylko spowoduje traumę u dzieci, ale także naruszać będzie elementarne zasady wywodzone z Konstytucji RP oraz praw podstawowych UE. Według informacji uzyskanych od Komornika członków rodzin łączy głęboka wieź i nie występują żadne objawy ich dysfunkcjonalności.

W niniejszych sprawach konieczna jest nie tylko niezwłoczna interwencja, na przykład wszczęcie przez Miasto Kołobrzeg postępowania administracyjnego w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, co umożliwiłoby komornikowi zawieszenie postępowania.

Obie opisane sprawy są także dowodem na konieczność pilnej nowelizacji artykułu 14 ustęp 7 Ustawy o ochronie praw lokatorów, który wyłącza część lokatorów spod ochrony przed nieotrzymaniem lokalu socjalnego. W obecnym brzmieniu naruszają one bowiem zasadę równości wobec prawa i zakaz dyskryminacji. Zgodnie z przytoczonym artykułem sąd orzeka o braku lokalu socjalnego w przypadku osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego.

W opinii Krajowej Rady Komorniczej brak jest uzasadnienia dla różnicowania sytuacji prawnej lokatorów w kontekście wspomnianego przepisu. W obecnym stanie prawnym, osoby wymienione w artykule 14 ustęp 7 czeka eksmisja do noclegowni, co stanowi naruszenie ich elementarnych praw. Osoby małoletnie, niepełnosprawne oraz ich opiekunowie podlegają bowiem ochronie prawnej, której zapis wspomnianego już artykułu de facto ich pozbawia.

W zgodnej opinii Samorządu Komorniczego wniosek Komornika wymaga pilnego rozpatrzenia przez Miasto Kołobrzeg w zakresie pomocy opisanym powyżej rodzinom.

Z uwagi na systemowy charakter problemu niezbędna jest także reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości, w zakresie rozpoczęcia prac nad niezbędnymi zmianami w przepisach, o którą we wczorajszym piśmie, zwrócił się w imieniu Samorządu Komorniczego, Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Rafał Fronczek.

Samorząd Komorniczy deklaruje ze swej strony pomoc i wsparcie merytoryczne przy pracach nad wspomnianymi zmianami."

Komentarze

Wszystkie komentarze (51) forum.gk24.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

GK24 poleca

Wideo