Wskazany numer telefonu został uruchomiony wyłącznie w celu zgłaszania naruszeń zapisów ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczaniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.

- Osoba pełniąca dyżur nie będzie udzielać porad prawnych - zastrzega inspekcja pracy na stronie internetowej. - W pozostałych przypadkach prosimy informować o nieprawidłowościach za pomocą formularza dostępnego na stronie www, poczty elektronicznej lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu.

Dawid Rusak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu wyjaśnia, że oprócz aktywnego numeru, na który można będzie zgłaszać nieprawidłowości, w każdym powiecie kontrole prowadzić będą też inspektorzy pracy.

Przypomnijmy, że wspomniana ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Dotyczy placówek handlowych (sklepów, stoisk, straganów, hurtowni, składów węgla, składów materiałów budowlanych, domów towarowych, domów wysyłkowych, biur zbytu), w których praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych, którzy wykonują czynności związane z handlem, ale także z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją.

Pracownik definiowany jest jako zatrudniony na umowę o pracę lub osoba skierowana do pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę. Zatrudniony definiowany jest jako osoba fizyczna, wykonująca w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także osoba skierowana do wykonywania w placówce handlowej pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Wolna niedziela wg ustawy zaczyna się od godziny 24.00 w sobotę i trwa do godz. 24 w niedzielę.