Odpowiedzi z matematyki MATURA 2013

Odpowiedzi z matematyki MATURA 2013

Archiwum

Głos Koszaliński

Głos Koszaliński

Odpowiedzi z matematyki MATURA 2013 opublikujemy po zakończeniu egzaminu.

Odpowiedzi z matematyki MATURA 2013 opublikujemy po zakończeniu egzaminu. ©Archiwum

Matura 2013: Po zakończeniu egzaminu z matematyki odpowiedzi i arkusze będziecie mogli znaleźć w naszym serwisie. Trzymamy kciuki!
Odpowiedzi z matematyki MATURA 2013 opublikujemy po zakończeniu egzaminu.

Odpowiedzi z matematyki MATURA 2013 opublikujemy po zakończeniu egzaminu. ©Archiwum

Odpowiedzi z matematyki MATURA 2013

Matura z matematyki 2013. Odpowiedzi i test na gk24.pl > > > UWAGA! Po południu, po zakończeniu matury z matematyki na portalu www.gk24.pl zamieścimy odpowiedzi wraz z testem. >>> Matura 2013 - odpowiedzi, testy, arkusze

Środa to drugi dzień matur. Rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym - początek o godz. 9, a po południu o godz. 14 - egzamin z historii muzyki

Matura 2013 z matematyki w całym kraju

Ponad 400 tys. maturzystów przystąpiło w środę o godz. 9 do obowiązkowego pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Po południu część maturzystów zdawać będzie egzamin z historii muzyki.

"Jest spokojnie. Wszystko przebiega zgodnie z procedurami" - powiedziała w środę PAP tuż przed rozpoczęciem egzaminu z matematyki wicedyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Mariola Konopka.

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym.

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w piątek.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język regionalny (kaszubski), wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Czas trwania egzaminu zależy od przedmiotu, który maturzysta zdaje, oraz od jego poziomu, np. egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 170 minut.

Egzaminy pisemne przeprowadzane są przed i po południu - rozpoczynają się o godzinie 9 i 14. Po południu przeprowadzane są przede wszystkim egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów oraz egzaminy z języków obcych zdawane na poziomie rozszerzonym.

W środę po południu przeprowadzony będzie egzamin z historii muzyki. Chęć zdawania tego egzaminu zadeklarowało 427 maturzystów: 274 chce zdawać egzamin na poziomie podstawowym, a 153 na poziomie rozszerzonym.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 28 maja. Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, abiturienci muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Przeprowadzane są one w szkołach przez nauczycieli. Ta sesja egzaminacyjna zakończy się również 28 maja.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Ci abiturienci, którzy nie mogą z przyczyn zdrowotnych lub losowych zdawać egzaminów pisemnych w wyznaczonych terminach, za zgodą dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych będą to mogli zrobić w dodatkowym terminie: między 3 a 19 czerwca.

Abiturient zda egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma, co najmniej, 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

Maturzysta, który nie zda jednego z egzaminów, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Termin poprawkowego egzaminu pisemnego wyznaczono na 27 sierpnia, egzaminów ustnych - na 26-30 sierpnia.

Komentarze (10)

Wszystkie komentarze (10) forum.gk24.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Nasze akcje

Wideo