Sygnał od Czytelnika: Uważnie przeczytaj umowę

Dodano: 19 marca 2013, 19:00 Autor:

Nasz Czytelnik miał podwójnego pecha. Ktoś włamał się do jego mieszkania i ukradł cenne sprzęty. Jakby tego było mało, ubezpieczyciel nie chce wypłacić mu pełnej kwoty odszkodowania.

– Złodziej wyłamał zamek w drzwiach. Zabrał sprzęt RTV, laptopa, aparat fotograficzny i kilka innych drobiazgów – opowiada nasz Czytelnik Kazimierz. – Dom był ubezpieczony, również od kradzieży. Przygotowałem wszystkie potrzebne dokumenty, zdjęcia i zgłosiłem szkodę do likwidacji.

Nasz Czytelnik był przekonany, że to tylko formalność. Dlatego obrót sprawy go zaskoczył. – Dostałem pismo, z którego wynika, że "przyczyniłem się do szkody”, dlatego nie dostanę odszkodowania w pełnej wysokości – relacjonuje. – Przecież drzwi były zamknięte, czego dowodem jest wyłamany zamek. Gdyby złodziej wszedł przez otwarte drzwi, albo okno to miałoby to dla mnie sens. Ale tak?

– Niezwykle istotną kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia są wymagane przez ubezpieczyciela warunki zabezpieczenia lokalu – przestrzega prawnik Marcin Adamiak. – Często zapisy umowy są niezwykle szczegółowe np. określają liczbę zamków, ich typ, albo dodatkowe zabezpieczenia takie jak alarm. W przypadku wniosku o odszkodowanie likwidator szkody na pewno dokładnie sprawdzi, czy warunki zabezpieczenia mieszkania czy domu były spełnione.

– Nie dostosowanie się do zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia w tej kwestii, może się skończyć obniżeniem bądź nawet odmową wypłaty odszkodowania – wyjaśnia prawnik. – I niestety dla poszkodowanego, w takiej sytuacji racja jest zwykle po stronie towarzystwa ubezpieczeniowego. Oczywiście można próbować negocjować z towarzystwem ubezpieczeniowym. Złożenie odwołania kosztuje tyle co znaczek na list polecony

Za mało Ci wypłacili?

Jeżeli nie zgadzasz się z wysokością przyznanego odszkodowania, przysługuje Ci prawo do wniesienia do ubezpieczyciela pisemnej skargi bądź zażalenia, dotyczących realizacji przez niego umowy ubezpieczenia. Odpowiedź powinna zostać udzielona na piśmie w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez adresata. Jeśli TU nie uwzględniło twoich roszczeń, a ty nie zgadzasz się z tym stanowiskiem dalszą drogą jest sąd cywilny.

Przyczynienie się do szkody

Określenie, że poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, ma doniosły skutek prawny, a mianowicie, na podstawie ar. 362 kodeksu cywilnego, obowiązek naprawienia szkody (a w konsekwencji odszkodowanie) ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosowanie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron. Tak więc, w przypadku stwierdzenia, iż nieprawidłowe zachowanie osoby poszkodowanej miało wpływ na np. zaistnienie wypadku komunikacyjnego, odszkodowanie przysługujące takiemu poszkodowanemu może ulec zmniejszeniu. Przyczynienie określa się procentowo, co w praktyce skutkuje tym, iż wszystkie wypłacane poszkodowanemu świadczenia (np. odszkodowanie, zadośćuczynienie, renty, zwrot wszelkich kosztów) zostaną zredukowane o ten właśnie, określony procent. Obecnie jest to najbardziej powszechny i najczęściej stosowany przez sądy i zakłady ubezpieczeń sposób określania zarówno stopnia przyczynienia jak i należnej wysokości obniżonego odszkodowania.

Przeczytaj kolejny artykułzamknij okno X

Ekspress reporterów o "Przylesiu" [wideo]

Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
Najciekawsze artykuły
z Mediów Regionalnych
alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Zadzwoń 94 347 35 99

Napisz maila:

Jesteśmy też na:

Serwisy tematyczne

Serwisy społecznościowe

gk24 jest częścią grupy Media Regionalne

Media Regionalne sp. z o.o. w Warszawie zastrzegają, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.gk24.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Mediów Regionalnych i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

Polityka dotycząca plików cookie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Media Regionalne sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2014.